Stravování v době distančního vzdělávání

04.01.2021
UPOZORNĚNÍ
Na základě pokynů MŠMT ČR bude od 4.1.2021
 provoz školní jídelny:

1) Všichni strávníci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, budou automaticky přihlášeni ke stravování.

2) Žák, který se v době od 4. 1. 2021 bude vzdělávat distančním způsobem, může v rámci školního stravování odebírat oběd za stejnou cenu jako při prezenční výuce (za dotovanou cenu). Oběd bude vydáván v jednorázovém obalu (krabička).

3) V případě zájmu o školní stravování si zákonný zástupce žáka stravu objedná: 

 
  •                       telefonicky:  596 953 260

4) Cena obědů:
  1.  kategorie         24,- Kč      + krabička 5,- Kč
  2.  kategorie         26,- Kč      + krabička 5,- Kč
  3.  kategorie         28,- Kč      + krabička 5,- Kč
    Organizace výdeje bude zveřejněna.

5) Dopolední svačinky zrušeny do odvolání.