Slavíček

28.06.2019
FOTO Ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2019 proběhly pěvecké soutěže v jednotlivých odděleních. Děti si zvolily 2 zástupce, kteří  reprezentovali svá oddělení na Družinovém slavíčku ve čtvrtek 20. 6. Představilo se nám 13 soutěžících.                                                                                                   
Soutěž byla zahájena vystoupením dětí z kroužku Hra na flétnu. Poté následovala samotná soutěž. Odborná porota, ve složení p. vychovatelek hodnotila jednotlivé výkony až po vystoupení všech soutěžících. V letošním roce jsme vyhodnotily celkem 6 dětí.
Všichni soutěžící byli odměněni sladkými i věcnými cenami, vítězové také diplomy.
Pavlína Zmijová