Školní výlet VII. A, VII. B

30.05.2022
V pátek 27. května 2022 se konal školní výlet obou tříd sedmého ročníku. Cílem výletu byly 2 exkurze – Javoříčské jeskyně a státní hrad Bouzov u Litovle.
Cestou z Ostravy po dálnici D1 viděli žáci zeměpisné zajímavosti, které jim ukazovala a komentovala paní učitelka. Projeli jsme Olomouc a vydali dále po D35 k městu Litovel. Tam už jsme z oken autobusu netrpělivě vyhlíželi věže hradu Bouzov.

První zastávka vedla do obce Javoříčko, z parkoviště jsme se vydali pěší vycházkou k nedalekým jeskyním. Prohlédli jsme si devonské vápence, ve kterých byly jeskyně objeveny v roce 1938. První trasa pro veřejnost byla otevřena v rekordně krátké době – po 13 měsících. Všichni žáci sledovali krásnou krápníkovou výzdobu jednotlivých jeskynních dómů. Pozornosti žáků neunikli netopýři, kteří zde zimují v tisícových počtech. Někteří ještě nevylétli a zůstali v jeskyni, proto jsme je mohli sledovat. Postupně jsme sešli k nejnižšímu bodu na zpřístupněné trase jeskyně do hloubky 55 metrů a pak zase stoupali úzkými chodbičkami nahoru k východu do výšky 40 metrů. Paní průvodkyně prozradila, že je zdokumentováno 6 km jeskyně, prohlídková trasa měří 750 m. Před východem zažili žáci jeskynní tmu, což v tu chvíli rozhodně nečekali.
Po návratu na parkoviště jsme se vydali na druhé místo výletní trasy – hrad Bouzov. Ten jsme viděli na horizontu v kopci a blížili se k němu. Krásný hrad se 2 nádvořími nás přivítal pěkným počasím. „Hrad se představuje“ – tak se jmenovala naše objednaná prohlídková trasa, při níž jsme obdivovali výzdobu, nábytek, honosný rytířský sál i další místnosti. Poslouchali historii vzniku a přestavby této historické památky. Významný vliv měl velmistr Řádu německých rytířů, který jej nechal na konci 19. století přebudovat v reprezentativní sídlo. Prošli jsme několik hradních křídel, sešli na nádvoří, kde jsme viděli hradní kapli i zbrojírnu. Všem se líbila i krásná hradní studna, ve které byly vidět i krápníky.
Po prohlídce zbyl čas na občerstvení a nákup suvenýrů, seděli jsme na lavičkách a kochali se pohledem na náš nejkrásnější hrad a byli rádi, že jsme spolu na krásném výletě.
Obohaceni novými znalostmi a zážitky jsme se vrátili do Ostravy. Žákům i paní učitelkám se školní výlet moc líbil.
 
V Ostravě-Porubě, 27. 5. 2022                                             PaedDr. Lenka Pitnerová
                                                                                              Ing. Kristýna Szeterlaková
                                                                                              Mgr. Marie Zaťková

Foto     ZDE