Školní kolo Olympiády v jazyce anglickém

29.01.2019
V úterý 29. 1. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v jazyce anglickém, kterého se zúčastnilo 16 žáků 6. - 9. ročníku.
 
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:
 
V kategorii žáků 6. a 7. tříd se soutěže zúčastnili 3 žáci třídy 6.A a 3 žáci třídy 7.A, kteří konverzovali o sedmi tematických okruzích, museli adekvátně vyřešit jednu jazykovou situaci a absolvovali také poslechový test na úrovni A2.

1. místo: Tomáš Cívela (7.A)
2. místo: Michal Nechala (7.A)
3. místo: Matyáš Fiedor (7.A), Matěj Kučera (6.A)

Dále se zúčastnili: Jan Najsar a Veronika Staňková (6.A).
 
V kategorii žáků 8. a 9. tříd se soutěže zúčastnilo 6 žáků třídy 8.A a 4 žáci třídy 9.A, kteří konverzovali o deseti tematických okruzích, museli také adekvátně vyřešit jednu obtížnější jazykovou situaci a absolvovali poslechový test na úrovni B1.

1. místo: Matěj Farny (8.A), David Výtisk (9.A)
2. místo: Martin Ozdinec (9.A)
3. místo: Sebastian Kaloč (8.A), Bára Pavelková (9.A), Dominika Sikorová (9.A)

Dále se zúčastnili: Jáchym Kurtin, Ondřej Konečný, Ondřej Kučera a Petr Němec (8.A).
 
Téměř všichni žáci byli schopni hovořit o vylosovaných tématech, reagovat na otázky poroty a výborně řešit jazykové situace. Úroveň výsledků poslechových testů byla u žáků vyšší kategorie vynikající, stejně jako celková úroveň soutěžících v této kategorii.
 
Tomáš Cívela a Matěj Farny budou naši školu reprezentovat v okresním kole, kde jim přejeme hodně úspěchů!
 
Všem žákům, kteří se konverzační soutěže zúčastnili, děkujeme. Za předvedené výkony si zaslouží velkou pochvalu!
 
Mgr. Renáta Holková