Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

01.02.2020
V úterý 28. 1. 2020 proběhlo školní kolo Olympiády v jazyce anglickém, kterého se zúčastnilo 15 žáků 6. - 9. ročníku.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:
V kategorii žáků 6. a 7. tříd se soutěže zúčastnili 3 žáci třídy 6.A a 6 žáků třídy 7.A, kteří konverzovali o sedmi tematických okruzích, museli adekvátně vyřešit jednu jazykovou situaci a absolvovali také poslechový test na úrovni A2.
1. místo: Matěj Kučera (7.A), Kateřina Fildánová (7.A)
2. místo: Amálie Pink (6.A), Veronika Staňková (7.A)
3. místo: Kateřina Kurovská (6.A)
Dále se zúčastnili: Lukáš Slezák (6.A), František Dostál, Nela Rehová a Matěj Vajda (7.A).
 
V kategorii žáků 8. a 9. tříd se soutěže zúčastnili 2 žáci třídy 8.A a 4 žáci třídy 9.A, kteří konverzovali o deseti tematických okruzích, museli také adekvátně vyřešit jednu obtížnější jazykovou situaci a absolvovali poslechový test na úrovni B1.
1. místo: Matěj Farny (9.A), Saskie Nováková (8.A)
2. místo: Matyáš Fiedor (8.A)
3. místo: Sebastian Kaloč (8.A)
Dále se zúčastnili: Jáchym Kurtin a Kirill Kurmashov (9.A).
 
Téměř všichni žáci byli schopni hovořit o vylosovaných tématech, reagovat na otázky poroty a výborně řešit jazykové situace. Úroveň výsledků poslechových testů byla u žáků obou kategorií vynikající, stejně jako celková úroveň soutěžících, obzvláště ve vyšší kategorii.
 
Matěj Kučera a Matěj Farny budou naši školu reprezentovat v okresním kole, kde jim přejeme hodně úspěchů!
 
Všem žákům, kteří se konverzační soutěže zúčastnili, děkujeme. Za předvedené výkony si zaslouží velkou pochvalu!
 
Mgr. Renáta Holková