Rozhodnutí o poskytnutí dotace

19.12.2018

Škola otevřená světu, Šablony 2 pro MŠ a ZŠ, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006319

Poskytovatelem dotace je MŠMT v rámci výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony 2 pro MŠ a ZŠ I., OP VVV.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace