Projekt - Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

14.11.2019
ZŠ A. Hrdličky se v letošním roce zapojila do 10. ročníku česko-slovenského projektu s cílem přímé podpory čtenářské gramotnosti a nastartování spolupráce s partnerskou slovenskou školou. Projektu se zúčastnilo celkem 1 155 škol s počtem 131 027 žáků, z toho 421 z České republiky a 734 škol ze Slovenska.  
Projekt probíhal v měsíci září a říjnu 2019 s ukončením k 31.10.2019. Do projektu byly zapojeny děti 1. a 2. stupně se svými pedagogy. Prvním krokem k nastavení společné spolupráce byla tvorba záložek do knihy na základě čtenářských zkušeností žáků a přečtené knihy. Naši žáci se nadšeně pustili do práce a v průběhu jednoho měsíce vytvořilo okolo 200 záložek pro děti vybrané partnerské školy, kterou se stala slovenská základná škola s mateřskou školou Oravská Lesná.
ZŘ Trunkátová zahájila komunikaci se zástupkyní slovenské školy p. Ludmilou Kolenčíkovou   a představila školu slovenské straně. V průběhu dvou měsíců komunikovaly obě školy a na závěr byly vzájemně zaslány výsledky dětských prací, záložky do knih, které děti rády čtou. Práce dětí byly velice nápadité a byly vytvořeny převážně na motivy přečtené knihy.  
 ZŠ A. Hrdličky obdržela dopis slovenských dětí a stejně naši žáci sepsali pozdrav slovenským kamarádům. Jsme rádi především za spontánní reakce žáků 2. stupně a za jejich dopisy adresované slovenským dětem bez toho, že by o toto byli žádáni. Projekt tedy podporuje nejen kladné čtenářské postoje žáků, ale také kamarádství, sounáležitost, ke škole, kterou děti navštěvují, vzájemnou komunikaci na základě zájmů dětí a také poznání jiného kulturního prostředí.
S naší novou partnerskou školou budeme nadále spolupracovat při tvorbě společných projektů a těšíme se na vzájemná setkávání. Mgr. Petra Trunkátová