Projekt první pomoci "To dám"

14.01.2019
11.1.2019 proběhl na naší škole projekt první pomoci pro žáky osmých tříd „ To dám. Cílem projektu bylo edukovat žáky o významu první pomoci a motivovat je k poskytování první pomoci. Informovat žáky o způsobech, kterými mohou zabránit dalšímu poškození zdraví raněného nebo mu přímo zachránit život. Zdůraznit význam bezpečí zachránce, včetně používání dostupných ochranných pomůcek.
Žáci se v malých skupinkách střídali na pěti stanovištích, kde se zaměřovali na tyto oblasti první pomoci: tísňové volání, první pomoc při aspiraci, zjištění stavu vědomí, dýchání, první pomoc u bezvědomí, resuscitace, zastavení krvácení,  zajištění tepelného komfortu, seznámení se základními polohami raněných, technikami odsunu a  poskytnutí základních informací o první pomoci při popálení. Mgr. Lucie Kofránková