Projekt Děti dětem 2020

07.01.2021
Barevný svět na Hrdličkách – projekt Děti dětem 2020
 
Část projektu Barevný svět na Hrdličkách s názvem Děti dětem 2020 proběhl za finanční podpory SMO v Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020. Finanční prostředky byly využity k nákupu materiálu na tvorbu výukových nástěnných tabulí a pracovních karet.

Vzhledem k současné situaci se pedagogové a žáci ZŠ A. Hrdličky rozhodli společně vytvořit výukové materiály v českém a anglickém jazyce pro předškoláčky partnerských MŠ.

 V minulých letech žáci připravovali programy skládající se z písní, divadelních představení, básniček, říkanek a společných her s těmi nejmenšími. Spolupráce s MŠ J. Skupy, Větrnou a Dětskou už probíhá mnoho let a žáci se na představení pro předškoláčky vždy těší a užívají si je. Současná situace nám nedovoluje v letošním roce naše nejmenší potěšit osobně, a proto jsme se rozhodli pro ně něco vytvořit.

 V mateřských školách začínají s výukou anglického jazyka a naši žáci naopak dosahují až středoškolské úrovně znalosti AJ. Snad právě proto nás lákala představa poskytnout dětem možnost naučit se z naší výukové tabule něco nového za pomocí vyučujícího AJ v mateřské škole.

A tak se naše děti daly do kreslení, tvoření, vyhledávání vhodných říkadel, krátkých básniček, prostě všeho, co by se dětem líbilo.

Projekt se setkal s velkým úspěchem a ředitelky MŠ potvrdily dlouhodobější využitelnost ve výuce AJ v MŠ.