Přijímání žáků do tříd 6. ročníku pro školní rok 2023/2024

30.08.2023
    V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace Mgr. Hana Kazimirská, že ve školním roce 2023/2024 přijme žáky do šestého ročníku základní školy na základě uvolněných míst.
Přijímáme žáky do běžných tříd s 2. cizím jazykem od 7. ročníku a tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků s 2. cizím jazykem od 6. ročníku.

 
Postup při přihlášení žáka do 6. ročníku je následující:
 
   Vždy je nutné v této záležitosti telefonicky či osobně kontaktovat vedení školy. Dozvíte se další důležité informace a budou zodpovězeny Vaše dotazy. Následně vyplníte žádost o přestup.
V případě, že budete mít zájem o přijetí dítěte do 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou jazyků, je třeba vykonat pohovor a písemný test z angličtiny. U všech přijatých žáků je nutno doložit vysvědčení. Současně prosíme o sdělení, jaký druhý cizí jazyk byste v případě přijetí preferovali. Bude-li to možné, rádi vyhovíme. Upozorňujeme, že počet volných míst je dán kapacitními možnostmi školy, jež nelze překročit.