PREZENTAČNÍ SOUTĚŽ

19.12.2022

Dne 16. prosince se na Gymnáziu Olgy Havlové konal již 11. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv, který se slaví každoročně na celém světě dne 10. prosince, na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.
Letošní soutěžní téma znělo: Práva žen.

Naši školu zastupovaly 4 dvoučlenné týmy našich deváťáků s vlastními prezentacemi:
  • Práva žen žít beze strachu z násilí (Lípová Sofie, Hudečková Marie)
  • Právo ženy na ukončení těhotenství (Lesníková Adéla, Havlásek Jan)
  • Sexuální obtěžování (Gracová Agáta, Kurovská Kateřina)
  • Sufražetky (Hrčková Natalie, Strakošová Klára)

Ve velké konkurenci (celkem proběhlo 15 prezentací) se naši žáci rozhodně neztratili. Všichni to zvládli skvěle a získali jsme i třetí místo zásluhou Marie Hudečkové a Sofie Lípové.
Děvčatům moc gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Andrea Mezihoráková