Prevence v době distanční výuky

11.06.2020

Po 10. březnu v souvislosti s uzavřením škol byla ovlivněna i primární prevence nežádoucího chování. Plánované besedy pro žáky byly odvolány. Vše se přeneslo do on-line prostředí. Žáci 2. stupně zpracovávali eseje, odpovídali na otázky nebo psali referáty. Ve svých pracích se vyjadřovali k závislostem – alkoholismus, aktivní a pasivní kouření, návykové látky, k nežádoucímu chování, k mezilidským vztahům i k šikaně.
Psali o osobnostech, kterých si váží a svůj výběr zdůvodňovali. Pro školního metodika prevence to byla důležitá zpětná vazba, možnost porozumění žákům, mnozí by se před spolužáky otevřeně nevyjadřovali.

Starší žáci dostali příručku k mimořádným událostem a pracovní list, ve kterém mohli vypsat odpovědi s ohledem na situaci, kterou jsme všichni prožívali. Před prázdninami dostanou od metodika prevence krátký text na co si dávat pozor. Na začátku nového školního roku si společně vše shrnou a zdůvodní.

PaedDr. Lenka Pitnerová, školní metodik prevence