Překladatelský Tygr/id/

14.11.2019
V úterý 15. 10. 2019 se tři žáci naší školy – Matyáš Fiedor (8.A), Matěj Farny a Jáchym Kurtin (9.A) zúčastnili celoostravské soutěže Překladatelský Tygr/id/, tedy soutěže v anglickém překladu, na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida.

Výsledky této náročné soutěže, do které se zapojilo celkem 14 mladých překladatelů, byly vyhlášeny 9. 11. v rámci Dne otevřených dveří a jsou velmi potěšující: Matyáš Fiedor a Jáchym Kurtin společně s ještě jednou žákyní z jiné školy obsadili 1. místo a byli obdarováni hodnotnými cenami.

Matyášovi a Jáchymovi blahopřejeme ke skvělému umístění a všem třem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Renáta Holková