POKUS ROKU

17.06.2022
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ POKUS ROKU aneb nevšední zážitky se zajímavými efekty
Poslední fyzikální soutěž letošního školního roku „NEJZAJÍMAVĚJŠÍ POKUS ROKU“ proběhla v pátek 10. 6. 2022 v učebně fyziky. Letošní soutěž se těšila zájmu a nadšení experimentátoři nám připravili opravdu nevšední zážitky se zajímavými efekty! Účastníci – experimentátoři, diváci i hodnotící komise - shlédli opravdu zajímavé fyzikální experimenty, které byly nejen předvedeny, ale experimentátory také vysvětleny!
Zajímavé pokusy byly vyhodnoceny takto:
1.         místo – Kateřina Vaculíková (6. A) – s pokusem „Voda na osvěžení“
2.         místo – Pavel Borovička (7. A) – s pokusem „Kartazan“
3.         místo – Amálie Pink (8. A) – s pokusem „Blbost3“ – Blbost na třetí
Cenu diváků i poroty si odnesla Agáta Gracová a Natálie Ivana Hrčková z 8. A se zajímavým a zdařilým pokusem „Výměna“.
Odborná hodnotící porota byla složena z žáků 9. ročníku a vyučující fyziky Marie Zaťkové. Porota velice kladně ocenila snahu všech experimentátorů, protože všichni porotci si roli experimentátorů zkoušeli opakovaně po celé 4 roky v hodinách fyziky i mimo ně!
Všichni experimentátoři opět potvrdili v praxi, že fyzika je všude kolem nás a může nás nejen bavit, ale i pobavit a také dokáže být velmi tajemná.
                                                                                                                Mgr. Marie Zaťková
Ostrava-Poruba 10. 6. 2022


Foto   ZDE