Poděkování rodičům a přátelům školy

29.06.2023
Poděkování panu Miroslavu Ezechelovi a Šárce Ezechelové za podporu mezinárodního programu DofE a za poskytnutí možnosti stanování na vlastním pozemku v rámci plnění ostré expedice DofE 2023. Děkujeme zároveň i manželům Havláskovým za zprostředkování a výbornou spolupráci se školou.
 
Poděkování Radě rodičů, SRPŠ a zejména paní Lence Běhunčíkové za výbornou spolupráci a vstřícnost po dobu celého školního roku a rodičům za pomoc a aktivní zapojení při akcích pořádaných školou.
 
Poděkování všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení a pomohli tak při zajištění Zahradní slavnosti. Rádi bychom také poděkovali za účast rodičů na Zahradní slavnosti, jejich podporu a podíl na vytvoření příjemné atmosféry.