Poděkování

17.06.2022
Poděkování PharmDr. Martinu Havláskovi za finanční dar, který umožnil členům redakční rady HNN Hrdličky News rozvíjet svůj talent a pracovat na tvorbě nové anglické rubriky. Velmi si vážíme si této přímé podpory činnosti našich žáků a panu Havláskovi děkujeme nejen za členy redakční rady, ale za všechny žáky i pedagogy.