Pěšky do školy – vyhodnocení pěších dnů

24.09.2021
Po dvou letech se žáci 1. stupně naší základní školy znovu zapojili do celostátní soutěže Pěšky do školy pořádané společností Pražské matky, která má za cíl zvýšit motivaci dětí k pěším cestám do školy. Připravili jsme si ve třídách plakát pro zaznamenávání cest do školy, který si účastníci podepsali přezdívkami. V hodinách prvouky a přírodovědy jsme prodiskutovávali desatero pro bezpečné cesty do školy.
V týdnu od 16. do 20. září 2021 se žáci snažili dopravovat do školy bez použití rodičovských aut náhradou za MHD, někteří použili koloběžku. Pro většinu našich žáků je pěší cesta do školy naprostou rutinou, protože bydlí v jejím blízkém okolí. Rodiče dětí z větší dálky se měli snažit vysadit své potomky nejméně 300 metrů od školy, aby i tyto děti mohly část cesty dojít pěšky a auto se neobjevilo u budovy školy. Každý den si všichni poctivě vybarvovali čtverečky v plakátu. Zelená pole pro pěší cestu, jízdu MHD nebo na koloběžce – jeden bod, oranžová pro cestu autem, ale s vysazením minimálně 300 metrů od školy – půl bodu a modrá (červená) pro dovoz autem až ke škole – nula bodů.
Zde je konečné hodnocení:
  • III. A             20 žáků           73,5 bodů
  • III. B               17 žáků           56 bodů
  • IV. A               19 žáků           81 bodů
  • IV. B               18 žáků           43,5 bodů
  • IV. C               20 žáků           70,5 bodů
  • V. A                24 žáků           90 bodů
  • V. B                23 žáků           101 bodů
Žákům se akce líbila, jejich zapojení bylo patrné množstvím vyplněných políček, i doprovodnými aktivitami, např. besedy o bezpečnosti, výtvarné zpracování cesty do školy, krátká slohová cvičení na dané téma, sledování předpovědi počasí včetně smogové zátěže. Nemáme však pocit, že by provoz u školy ve sledovaném týdnu nějak výrazně oslabil.
V Ostravě-Porubě 24. 9. 2021
                                                                                                                                                Mgr. Irena Wolkowinská