Opatření vlády

09.10.2020
Opatřením vlády ze dne 8.10. 2020
je od 9.10.- do 25.10.2020  zakázáno provozování zájmových útvarů a provozování všech složek k rekreační nebo vzdělávací činnosti včetně přípravy na vyučování.
Zákaz se nevztahuje na činnosti školních družin.