Okresní kolo Zeměpisné olympiády

18.03.2022
Soutěž proběhla ve středu 23. února 2022 v online režimu, žáci vyplňovali soutěžní testy ve škole – v počítačové učebně. Nemocní žáci mohli soutěžit z domu. Žáci 7. ročníku byli v době soutěže na lyžařském kurzu, proto nesoutěžili, v náhradním termínu byly v Ostravě jarní prázdniny.
 
Výsledky zúčastněných jsou následující:
 
kategorii A (žáci 6. r.) soutěžili 3 žáci 6. A.
Jakub Petruščák – 9. místo
Natan Chýlek – 16. místo
Veronika Poslušná – 35. místo
 
kategorii C (žáci 8. a 9. r) reprezentovali naši školu 2 chlapci:
Matěj Kučera 9. A – 24. místo
Jan Havlásek 8. A – 41. místo
 
Děkujeme žákům za snahu a reprezentaci školy. Přejeme, ať se jim i nadále při učení zeměpisu daří.
Za organizační pomoc při soutěži patří poděkování p. asistentce Bohdaně Nagy.
 
 
V Ostravě-Porubě, dne 18. 3. 2022                           PaedDr. L. Pitnerová, vyučující zeměpisu