Ocenění Univerzity Karlovy

02.10.2019
Vítězný tým projektu Příběhy našich sousedů, žáci 9.A Sofie, Fany, Ondra, Sebastian a Jáchym, získali za svoji dokumentaristickou práci čestné uznání Letní školy žurnalistiky 2019. Ta proběhla na konci srpna pod záštitou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd.
Svoji práci poslali na Univerzitu Karlovu, aby tím potvrdili, že i základní školy pracují na náročných projektech a že se díky tomu mohou žáci v budoucnu rozhodnout pro studium žurnalistiky nebo historie.
V životě si stanovte vysoké cíle“, tuto radu jim dal PhDr. Karol Lovaš, Ph.D, když je s jejich třídní učitelkou Lenkou Pitnerovou prováděl aulou v Karolinu. Oba pedagogové mají společný cíl, vést své žáky a studenty k tomu, že učit se má smysl!  Z ocenění mají žáci i pedagogové školy velkou radost.