Obyvatelé lesa

07.12.2019

FOTO I v letošním školním roce navštívili naši školní družinu při ZŠ A. Hrdličky v Ostravě - Porubě  lesníci z  MS Hubert Hať, pan H. Bortlík a pan L. Balcar. Sešli se s námi a našimi dětmi v pátek 22. 11. na besedě nazvané Obyvatelé lesa. Vyprávěli dětem o životě v přírodě, v lese, o lesních zvířátkách a jejich přezimování. Upozornili děti, jak se chovat v lese. Zajímavými příběhy upoutali pozornost dětí. Na ukázku přinesli vycpaná zvířata, paroží, kožešiny, vábničky na srnky a jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned vyzkoušet. Dětem se beseda moc líbila.

V měsíci září a říjnu  sbíraly děti spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany. Nasbírali jsme přibližně 350 kg. Pan Bortlík předal vedoucí vychovatelce malou finanční odměnu na zakoupení odměn pro děti za nasbírané žaludy. Tímto p. Bortlíkovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.