Netradiční Den učitelů

29.03.2019
FOTO 28. 3. 2019 Archiv bezpečnostních složek a Karlova univerzita
Opravdu netradiční Den učitelů zažili osmáci – Jáchym, Ondra, Sofie, Fany a Sebastian se svojí třídní učitelkou. Jeli na exkurzi do Archivu bezpečnostních složek v Praze, protože jim tuto exkurzi nabídla organizace Post Bellum, pro kterou pracují v projektu Příběhy našich sousedů. Při exkurzi se dověděli, co všechno tato instituce shromažďuje, viděli ukázky historických spisů, prošli si dílny, ve kterých se spisy restaurují a opravují, aby mohly být digitalizovány. V tomto archivu je uloženo 21 km spisového materiálu, podívali se i do místnosti, kde jsou jednotlivé spisy uloženy.
Po exkurzi v Archivu se přesunuli do centra Prahy k památníku 17. listopadu na Národní třídě. Dali si oběd v Café de Louvre, v kavárně, do které chodili významné osobnosti.
Dalším cílem exkurze byla Karlova univerzita, konkrétně historická budova Karolinum. Zde žáci v doprovodu pana doktora, který zde vyučuje, vstoupili do učeben, kde se připravují budoucí novináři na fakultě Sociálních věd. Velkým zážitkem byla prohlídka historických prostor Auly v Karolinu. Pan doktor je povzbudil v jejich práci na projektu a vysvětlil jim, že si mají v životě stanovit vysoké cíle a že  učit se má smysl! Kluci konstatovali, že skočili ze základní školy přímo na univerzitu J I když práce v projektu Příběhy našich sousedů není snadná, dělat něco navíc se vyplatí, žáci mají velké zážitky.
PaedDr. Lenka Pitnerová, tř.uč.