Německá výslovnostní soutěž Brich dir die Zunge nicht

26.11.2019
Gymnázium Olgy Havlové pořádalo v úterý 26. 11. 2019 již 7. ročník soutěže v německé výslovnosti s názvem Brich dir die Zunge nicht, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Jejím cílem je zábavnou formou motivovat děti k učení se tomuto jazyku, zdokonalit se ve výslovnosti a podpořit tak výuku němčiny na základních školách.

Soutěžilo celkem 16 tříčlenných týmů ze dvou kategorií a to v jazykolamech a četbě krátkého jednoduššího neznámého německého textu. V 1. kategorii se naše žákyně Adriana Bobáčková, Riana Václavíková a Veronika Staňková umístily na krásném 2. místě. Ve 2. kategorii jsme zvítězili a 1. místo tedy získalo družstvo třídy 9.A ve složení Vanesa Nechalová, Amélie Jursová a Františka Sekaninová.

Děkujeme našim žákyním za vzornou reprezentaci naší školy a paní učitelce Mgr. Renátě Holkové za přípravu dívek na tuto soutěž.
                                                      
                                                                                                    Mgr. Irena Moroňová