Navrhněte na ocenění učitele z on-line výuky!

26.02.2021
Oblast školství poznamenala opatření a nařízení vlády a MŠMT, která neumožňují osobní přítomnost žáků ani jejich pedagogů ve škole. Pedagogové i žáci jsou v kontaktu pouze přes počítače a výuka je náročnější než ve školních lavicích.
Proto jsme se rozhodli ocenit tyto hrdiny a hrdinky, kteří v této nelehké situaci našli sílu a odvahu dělat výuku zajímavě, interaktivně a moderně, prostřednictvím on line technologií,“ zdůraznila náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.  
 
Hrdinou může být i učitel/ka. Zrovna takový, který skvěle zvládá distanční výuku. Učitelku nebo učitele, který je podle vás výborný při on-line výuce, navrhněte na ocenění. Návrhy mohou posílat rodiče, žáci i zástupci škol.
 
Kritéria:
  • inovativní přístup k distančnímu vzdělávání
  • moderní a interaktivní realizace distanční výuky
  • využívání různých nástrojů a možností prostřednictvím on-line technologií
  • nadstandardní přístup k dětem a rodičům
 
Návrh na ocenění za příkladnou práci pedagogů základních škol může podat kdokoli              
(např. rodiče, žáci, pedagogický sbor, školská rada, ředitel školy) do 5. 3. 2021.
 
Svůj návrh zašlete na mail školy a.hrdlicky@zshrdlicky.cz, vedení školy předá tyto návrhy MMO.