NÁVRH KANDIDÁTŮ do Školské rady - doplňující volby

03.09.2019
NÁVRH KANDIDÁTŮ do Školské rady
doplňující volby
 
Kandidaturu mohl uplatnit každý pedagogický pracovník školy do 26.8.2019 písemně, elektronickou poštou nebo ústně na ředitelství školy.
 
Ve skupině pedagogičtí pracovníci: do  26.8.2019 byli pedag. pracovníky navrženi tito kandidáti:
  
KANDIDÁT Č. 1  Mgr. Jan Škapa - souhlasí s kandidaturou
KANDIDÁT Č. 2  Mgr. Viktor Klos - souhlasí s kandidaturou
KANDIDÁT Č. 3  Mgr. Marie Zaťková  - kandidatury se vzdává                                                                                                                                                                               
V Ostravě-Porubě 27.8.2019                                     Zpracovala: Mgr. Hana Kazimirská