Naši deváťáci obsadili přední místa na porubských gymnáziích

30.06.2020
„Učitel není ten, kdo dal, ale ten, kdo jednoho dne dostane.“ (J. Saudek, Mystik, 2020)
 
 Pedagogové ZŠ A. Hrdličky mají obrovskou radost z výsledků přijímacích zkoušek žáků 9. ročníku. Ačkoliv všechny školy v období pandemie byly uzavřeny, přesto naše „hrdličky“ úspěšně zvládly přijímací zkoušky a obsadily několik prvních míst na porubských gymnáziích a dařilo se jim i na dalších školách.
Naše základní škola je „Školou širokých možností“ a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.
Naši letošní deváťáci byli obzvláště pilní, motivovaní se učit a v průběhu docházky na 2. stupni získali jazykové certifikáty úrovní A2, B1 a někteří i B2. To vše pochopitelně přispělo k vynikajícím umístěním na prestižních porubských gymnáziích.