Mezinárodní cambridgeské zkoušky KET, PET a FCE

14.03.2021
Ve středu 27. 1. 2021 skládalo 17 žáků, z toho 13 žáků 8.A - Adriana Bobáčková, Elen Červenková, František Dostál, Kateřina Fildánová, Ondřej Koziel, Matěj Kučera, Petr Neuwirt, Matěj Peterek, Nela Rehová, Veronika Staňková, Magdaléna Tkadlečková, Riana Václavíková a Jolana Zámečníková, 2 žáci 9.A - Nikita Karstenová a Michal Marek a 2 naše bývalé žákyně navštěvující přípravný kroužek - Anežka Císařová a Božena Lednická, mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka KET for schools (A2). Všichni žáci byli úspěšní, přičemž 15 žáků překonalo hranici 90% a obdrželo dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B1 a ostatní dva překročili hranici 85% a složili zkoušku s vyznamenáním.
 
Ve středu 27. 1. 2021 skládali také 4 žáci, z toho 3 žáci třídy 9.A – Tomáš Cívela, Michal Nechala a Matyáš Závodný a jeden náš bývalý žák navštěvující přípravný kroužek – Daniel Gřegoř, mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka PET for schools (B1). Všichni žáci byli úspěšní, překonali hranici 90% a obdrželi dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B2.
 
V lednu skládali také 4 naši bývalí žáci, kteří navštěvovali náš přípravný kroužek – Martin Ozdinec, Bára Pavelková, Jana Burzyková a Klára Jílková, mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka FCE (B2). Všichni byli úspěšní, přičemž jeden žák překonal hranici 90% a obdržel dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni C1 a dva překročili hranici 85% a složili zkoušku s vyznamenáním.
 
Mezinárodní cambridgeské zkoušky z anglického jazyka KET (Key) for schools,  PET (Preliminary) for schools a FCE (First) for schools jsou pořádány jazykovou školou Hello a Britským centrem ve spolupráci s Cambridgeskou univerzitou, která je zaštiťuje, sestavuje a vyhodnocuje. Jsou to zkoušky testující mírně a středně pokročilé znalosti anglického jazyka (úrovně A2, B1 a B2 podle evropského referenčního rámce) – čtení, poslech, psaní a konverzaci. Certifikát, který žáci po úspěšném absolvování zkoušek obdrží, lze použít např. jako přílohu k přihlášce na střední školu nebo v jakékoliv situaci, kdy bude třeba prokázat zvládnutí angličtiny na mírně a středně pokročilé úrovni, včetně souvislostí studijních a pracovních. Při úspěšném složení zkoušky PET a FCE mají žáci na mnoha školách uznanou maturitní zkoušku z anglického jazyka, kterou již nemusí skládat. Zkoušky sestávají z písemné části a ústní části. V písemné části jsou kandidáti testováni ze schopnosti porozumět anglickému čtenému textu (včetně znalostí gramatiky a slovní zásoby), z psaní a poslechu. V ústní části následují po představení a úvodních frázích rozhovory mezi kandidáty podle dané struktury.
 
Všichni žáci, kteří zkoušky KET, PET a FCE úspěšně složili, zaslouží velké uznání a pochvalu za reprezentaci školy a budování jejího dobrého jména.
 
Mgr. Renáta Holková