Malý čtenář

08.04.2019
Každý rok v měsíci březnu navštěvují děti ŠD Městskou knihovnu na ul. Podroužkova v 
O. – Porubě. Této besedě předchází činnosti v jednotlivých odděleních zaměřeny na čtenářskou gramotnost.
Ve třídách máme výstavku dětských knih, čteme ukázky z knih, které si děti přinesou z domova. Děti představují svou oblíbenou knihu ostatním. Knihy si prohlížejí, čtou samostatně.
V knihovně pak p. knihovnice seznámila děti s novými tituly knih, doporučila jim knihy pro danou věkovou skupinu. Děti si  knihy prohlížely, četly a následně si každý odnesl domů alespoň 1-2 knihy. Návštěva knihovny se vydařila a děti se těší, až si zasa společně zajdeme do knihovny pro nové tituly knih. Pavlína Zmijová