Kromě toho

16.11.2018
 • připravujeme žáky k mezinárodním cambridgeským zkouškám v jazyce anglickém YLE, KET a PET
 • připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám v jazyce německém Fit in Deutsch 1 a 2 (pořádaným Goethovým institutem)
 • naše škola je zařazena do sítě vybraných škol Oxford Quality School nakladatelství Oxford University Press, což nám zajišťuje řadu výhod, které přispívají ke kvalitě výuky angličtiny na naší škole
 • pořádáme výjezdy do zahraničí, kde si žáci mohou vyzkoušet nabyté jazykové znalosti a dovednosti v praxi
 • pořádáme besedy s rodilými mluvčími anglického jazyka
 • pravidelně vychází cizojazyčný časopis Giraffe
 • naši žáci se úspěšně účastní konverzačních soutěží v cizích jazycích
 • pro žáky připravujeme mnoho různých projektů
 • všestranně využíváme interaktivní tabuli, počítačové programy a internet v rámci vyučovacích hodin cizích jazyků
 • vyučujeme podle moderních učebnic s využitím moderních metod a množstvím názorných a doplňkových materiálů
 • připravujeme pro žáky mnoho doplňkových matriálů k procvičení a rozšíření učiva