Koronavirus - doporučení k aktuální epidemiologické situaci

03.03.2020
Doporučení pro školy a školská zařízení Moravskoslezského kraje ZDE
Obecná doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie ZDE