Informace pro rodiče

02.01.2022
Vážení rodiče,
vláda ČR schválila změnu Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022 takto:
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.
Doporučujeme zákonným zástupcům sledovat webové stránky a aplikaci Bakalář.

31.12.2021                                                                                                                                  Mgr. Hana Kazimirská,  ředitelka školy

Podrobné informace o testování   ZDE