Informace o úplatě za školní družinu

24.11.2020

Pokud dojde k uzavření školy /školní družiny/ na základě rozhodnutí KHS nebo MZd, úplata bude poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu, jeli délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. Částka bude převedena do II. pololetí. Pokud budete žádat vrácení úplaty z důvodu odhlášení dítěte ze ŠD, kontaktujte vedoucí vychovatelku.

Pokud je žákovi nařízená karanténa a škola /školní družina/není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.