Informace k vyúčtování stravného

24.06.2020
Vyúčtování stravného na konci školního roku 2019 – 2020

1) Vyúčtování finančního zůstatku stravného u strávníků platících hotově:
     
Zůstatky budou automaticky převedeny do dalšího školního roku (2020 – 2021).

2) Vyúčtování finančního zůstatku stravného u strávníků platících převodem z účtu:
     
Zůstatky budou posílány v červenci 2020 na čísla bankovního účtu, ze kterého jsou zálohy za stravování placeny.