Hodnocení pretestů cambridgeských zkoušek YLE

08.04.2019
V pátek 15. 3. 2019 měli žáci 4. - 6. tříd možnost zúčastnit se zdarma pretestů cambridgeských zkoušek z anglického jazyka YLE Starters (úroveň preA1), YLE Movers (úroveň A1) a YLE Flyers (úroveň A2), které se podařilo zajistit díky velmi dobré spolupráci s jazykovou školou Hello.
Pretestů YLE Starters se zúčastnilo 23 žáků 4. ročníku. Pretestů YLE Movers se zúčastnilo 11 žáků 5. ročníku. Pretestů YLE Flyers se zúčastnilo 13 žáků třídy 6.A a jedna dívka ze třídy 5.A.
Na všechny pretesty byli žáci dlouhodobě připravováni v kroužku.
Pretest zkoušky YLE Starters se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní a slovní zásoby). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 100% procent žáků.
Pretest zkoušky YLE Movers se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní, gramatiky a slovní zásoby). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 82% procent žáků.
Pretest zkoušky YLE Flyers se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní, gramatiky a slovní zásoby). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 86% procent žáků.
Všichni žáci dostali od jazykové školy Hello osvědčení se svými výsledky.
Pretesty zkoušek YLE Starters, Movers a Flyers hodnotím pozitivně jak vzhledem k výsledkům jednotlivců, tak z hlediska motivačního. Mgr. Renáta Holková