Hodnocení pretestů cambridgeských zkoušek PET a KET

08.04.2019
V pátek 15. 3. 2019 měli žáci 7. - 9. tříd možnost zúčastnit se zdarma pretestů cambridgeských zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2), PET (úroveň B1) a FCE (úroveň B2), které se podařilo zajistit díky velmi dobré spolupráci s jazykovou školou Hello.
Pretestů KET se zúčastnil 1 žák třídy 7.A a 6 žáků třídy 8.A. Pretestů PET se zúčastnili 2 žáci třídy 7.A a 10 žáků třídy 8.A. Pretestů FCE se zúčastnila 1 žákyně třídy 9.A.
Na všechny pretesty byli žáci dlouhodobě připravováni v kroužku.
Pretest zkoušky KET se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní, slovní zásoby a gramatiky). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 100% procent žáků.
Pretest na zkoušku PET se skládal ze tří částí: poslechu, čtení (porozumění čtenému textu, slovní zásoby a gramatiky) a psaní. Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 92% procent žáků. Úspěšnost mezi 50% a 70% (tedy úroveň A2) mělo 8% žáků.
Pretest na zkoušku FCE se skládal ze tří částí: poslechu, čtení (porozumění čtenému textu, slovní zásoby a gramatiky) a psaní. Požadovanou úspěšnost nad 60% mělo 100% procent žáků.
Všichni žáci dostali od jazykové školy Hello osvědčení se svými výsledky.
Pretesty zkoušek KET, PET a FCE hodnotím velmi pozitivně jak vzhledem k výsledkům jednotlivců, tak z hlediska motivačního. Mgr. Renáta Holková