Exkurze v OZO – program Pro Ostravu bez odpadu

21.04.2022
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se žáci třídy V. B v rámci EKO dnů projektu Hrdá škola zúčastnili vzdělávacího programu Pro Ostravu bez odpadu v OZO Ostrava. Nesl se v duchu trojice reduce – reuse – recycle (omez – užij opakovaně – třiď).
V první části si děti pod vedením paní referentky uvědomovaly, že čisté životní prostředí záleží na každém z nás. Po krátkém filmu zachycujícím běžný nákup v hypermarketu společně besedovali o zbytečných odpadních materiálech a snažili se najít řešení tzv. nulového nebo co nejmenšího odpadu (reduce).
Následovala praktická část programu ve smyslu reuse zahájená opět filmem. Žáci měli za úkol opravit poničené věci běžné spotřeby, např. zašít ponožku, navléknout popruh k malému vaku, přišít knoflík. Nevedli si úplně špatně.
V závěru programu se jednotlivé skupinky snažily správně roztřídit odpad (recycle). Přestože si o této problematice chvíli před úkolem povídali, ne všechny odpady byly roztřízeny správně. Nejvíce chyb se vyskytlo při třídění plastu.
Exkurze splnila naše očekávání, vzdělávací program byl pestrý, zajímavý a velmi poučný. Doporučujeme i dalším třídám.

V Ostravě-Porubě 21. 4. 2022                                                                                       Mgr. Irena Wolkowinská