Exkurze do OZO - 3. B

05.05.2022
Základní škola, Ostrava – Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace
 
 
pondělí  25. dubna se žáci 3. B zúčastnili,  v rámci týdne akcí věnovaným Dni Země, školní exkurze  do Centra odpadové výchovy v areálu OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích.
Vyjeli jsme autobusem z Ostravy-Poruby a do cíle jsme dorazili v 8.15 h, kde se nás ujala pracovnice společnosti OZO, která nám zprostředkovala poutavou a pro žáky zábavnou formou vzdělávací program o třídění odpadů.
Program měl název OZÍCI A SKLÁDKOOBR.
Žáci byli rozděleni do tří týmů, ve kterých plnili různé úkoly o třídění odpadů. Po celou dobu je provázel video příběh tří kamarádů: Tomáše, Natálky a Ondřeje a skřítků Separáků.
Žáci dostávali úkoly zabývajícími se směsným odpadem, plasty, sklem, papírem, nebezpečným odpadem, textilem, velkoobjemovým odpadem a dalšími materiály, jejich tříděním a využitím, dozvěděli se také něco o významu skládky, sběrných dvorů a recyklace. Video příběh, ze kterého děti čerpaly, jim pomáhal při soutěžení.
Na konci akce byla celá skupinová soutěž vyhodnocena a žáci byli odměněni podle svého umístění reklamními a upomínkovými předměty s logem společnosti OZO. Kromě dárečků nabyli žáci i spoustu vědomostí a zajímavostí v třídění odpadů, které mohou uplatnit v běžném životě.
Tuto exkurzi určitě všem dětem doporučuji.

V Ostravě-Porubě 28. 4. 2022                                                                    Mgr. Jana Holíková