EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA ZŠ A. HRDLIČKY

26.09.2022
Evropský den jazyků - European Day of Languages se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke   konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.
Dne 23.9.2022 se i naše škola připojila k tradičním oslavám tohoto svátku. Zástupci tříd II.stupně si vylosovali evropskou zemi, ve kterou se v tento den proměnila jejich třída. Mezi vylosovanými zeměmi byly Španělsko, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Švédsko, Polsko, Slovensko a Velká Británie.
Cílem bylo proměnit třídu ve vylosovanou zemi s tím, že fantazii se meze nekladly a bylo pouze na žácích, jak budou danou zemi prezentovat. Hlavním úkolem bylo zvýšit povědomí o dané zemi, naučit se a poznat jazyk, tradice, kulturu, jídla, sporty a seznámit s nimi také spolužáky. Žáci pracovali na představení vylosované země a to formou plakátu, ale také připravovali kvízy, soutěže a workshopy pro své spolužáky. Někteří z nich se pustili do přípravy jídla typického pro danou zemi. Porota složená z řad pedagogů pak vyhodnotila 3 nejlépe prezentované země a zástupci Školního parlamentu pak s výsledky seznámili rozhlasem celou školu. Plakáty vytvořené dětmi jsou vystaveny ve vestibulu školy, aby se mohli i mladší spolužáci o evropských zemích dozvědět více.
V průběhu dne žáci pracovali s informacemi, učili se spolupracovat v týmu, pracovali na společném plakátu, připravovali soutěžní úkoly pro ostatní třídy a samozřejmě se seznamovali s reáliemi daných zemí. Cílem bylo také posílit kompetence pracovní, k řešení problému, schopnost přemýšlet a učit se novým věcem.
Tento evropský den byl pro žáky výzvou, ale také příjemně stráveným dnem plným tvořivosti a vlastních nápadů v duchu neformálního vzdělávání.

Mgr. Petra Trunkátová