Edukativní show „Smokeman zasahuje“ pro Hrdličky 4. 10.

04.10.2019
FOTO Žáci osmého a devátého ročníku si popularizaci vědy a techniky na TU VŠB užili naprosto jedinečně! Navštívili totiž speciálně připravenou edukativní show „Smokeman zasahuje“.  
Kromě toho, že si žáci zajímavě zopakovali fyziku, chemii a přírodopis, poznali i nové jevy, ale u těch známých si vyzkoušeli účinnost v praxi! Edukativní show bylo takové zajímavé zkoušení, ale také zapojení se do komunikace a řešení problému v přímém přenosu. Žáci se učili trošku jinou formou, ale také si vyzkoušeli, jaké to je být zkoumaným objektem, setkali se s účinky suchého ledu, ale ani výbuchy a plamínky nezůstaly nedoceněny. Show měla svižný průběh a tak vtáhla žáky do děje a zkoušení, že si ani nevšimli blížícího se konce. Na závěr jsme se seznámili s ekologickým topením a neekologickým palivem a jeho vlivem na životní prostředí.
Škoda, že čas pro show byl limitovaný, protože ke zkoumání a objevování by se naskytla ještě další spousta přírodních jevů a příležitostí.
Díky panu Smokemanovi jsme viděli fyziku a chemii zase z jiného pohledu a ve spojení s přírodou i našim běžným životem a to si zaslouží velké poděkování. Marie Zaťková