DofE

24.05.2021
DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
V letošním školní roce 2020/2021 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ A. Hrdličky účastní mezinárodního programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Tento program má za cíl rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti díky soustavnému plnění aktivit ve 4 oblastech: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Doba trvání programu je určena na základě úrovní: bronzové (6 měsíců), stříbrné (12 měsíců) a zlaté (18 měsíců). Tyto úrovně se odvíjí dle věku účastníků programu. Více informací naleznete na www.dofe.cz
 
Splněním podmínek programu a jeho plněním mohou účastníci obdržet mezinárodně uznávaný certifikát, který reprezentuje nově nabyté dovednosti a je uznáván univerzitami, mezinárodními školami i zaměstnavateli. Tento certifikát je platný ve více než 130 zemích, které se do programu DofE rovněž zapojují.