Dodávka a montáž varného plynového kotle do školní jídelny

11.06.2019
Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 milionu Kč bez DPH
„Dodávka a montáž varného plynového kotle do školní jídelny“

KRYCÍ LIST NABÍDKY