Dětský den 2022 - I. stupeň

05.06.2022
Dne 3. června 2022 oslavili žáci 1. stupně naší školy Den dětí netradičním způsobem. Školáci prvních a druhých tříd se svými učiteli si udělali procházku po trase škola – Pustkovecké údolí – škola, na které postupně plnili sportovní disciplíny jako skákání panáka, kroužení kruhem „Hula hop“ kolem pasu, přetahování lanem, skákání přes švihadlo, házení raketami na cíl, štafetové závody a skok do dálky. Po absolvování všech disciplín proběhlo cestou zpět ke škole hromadné malování křídami na chodník podle zadaných témat: Máme rádi jaro, Slavíme Den dětí, Prázdniny se blíží, My chodíme rádi do školy.
Žáci 3. – 5. ročníku pod vedením svých učitelů došli procházkou do areálu Komunitního centra v Pustkoveckém údolí, kde si mohli vyzkoušet různé zábavné, sportovní i vzdělávací atrakce. Pro druhou část dopoledne si pedagogové připravili stanoviště s různorodými úkoly. Žáci si již předem vyrobili kartičku, do které měli stejně jako jejich mladší kamarádi postupně nasbírat sedm razítek – jednu za každou splněnou disciplínu. Soutěžili v hodu na cíl, třídění zápalek jednou rukou do krabičky, přenosu míčku na lžičce ve zvlněném terénu, skládání puzzlí. Seznámili se s obsahem Krabičky první pomoci, zamotali si hlavu po nasazení brýlí vzhůru nohama a potrénovali paměť v naučné hře Tvary, barvy, paměť.
Po návratu ke škole byly všechny děti odměněny sladkými cenami, které zajistila Rada rodičů. Akce proběhla bez problémů, pedagogové nemuseli řešit výrazná porušení kázně, žáci byli spokojeni a svůj den si užili. K pohodové atmosféře přispělo i nádherné počasí a možnost využití venkovních prostor Komunitního centra Všichni spolu.
V Ostravě-Porubě 4. června 2022
Mgr. Lukáš Skřivánek, Mgr. Irena Wolkowinská