Dětský den

03.06.2022
Poděkování paní Veronice Kolarčíkové a jejímu manželovi, našim rodičům, kteří se ochotně zapojili do příprav Dětského dne pro všechny žáky ZŠ A. Hrdličky a zajistili za Radu rodičů sladké odměny pro žáky. Děkujeme a této spolupráce si velmi vážíme.