Dětský čin roku 2022

05.12.2022

Dne 1.12.2022 se žáci IX.A třídy Marie Hudečková, Eva Hudečková, Jan Havlásek, Kateřina Kurovská, Agáta Gracová a Filip Urban pod vedením svých vyučujících P. Trunkátové a H. Kyzourové zúčastnili slavnostního vyhlašování cen Dětského činu roku 2022 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze za účasti řady hostů a patronů projektu-Pokáče, Lucie Křížkové, Petry Černocké, Jiřího Ježka, Zbyňka Drdy, Jana Révaie a dalších. Aleš Háma, který je čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin roku, celý projekt vedl a moderoval.
 
Vítěze soutěže vybírají na internetu školáci z návrhů, které zaslali pořadatelům. Letos se sešlo 380 příběhů, které soutěžily v kategoriích Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Pomoc starším lidem, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc n@ netu. Devět dětí převzalo speciální ocenění za mimořádné činy.
V letošním roce jsme jako škola zaslali čtyři příspěvky v jednotlivých kategoriích soutěže a porotou byl vybrán chvályhodný čin žáků 9. ročníku, kteří ochotně věnovali svůj volný čas svým ukrajinským spolužákům a připravovali pro ně v nelehkém období nástupu na naši školu a do okolních škol programy k jejich aklimatizaci a překonání nejtěžšího období. Nešlo o jednu aktivitu, ale několik společně strávených odpolední, kdy se naši žáci rozhodli nezištně pomoci. Porota se rozhodla udělit našim žákům Speciální cenu v kategorii Pomoc ostatním. Tohoto ocenění si velmi vážíme, neboť šlo o rozhodnutí poroty nezávisle na hlasování.
Celé slavnostní dopoledne si žáci užili včetně krátké návštěvy nedaleké Chocotopie v rámci programu. Našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a všem přejeme pohodové a usměvavé Vánoce.
Petra Trunkátová