Den dětí na Hrdličkách 2 .stupeň

13.06.2022

V pátek 3. června se u příležitosti Mezinárodního dne dětí uskutečnilo v areálu školy pro žáky 2. stupně zábavné dopoledne. Program byl pro děti rozdělen do dvou částí. Na školním hřišti si spolužáci mohli poměřit své síly v turnaji ve vybíjené a dále absolvovat úkoly na stanovištích, které si pro ně vyučující připravili. Nabídka tematicky zaměřených aktivit byla velmi pestrá. Žáci se postupně zúčastnili tvořivého workshopu p. uč. Pitnerové, zasoutěžili si u stánku věnovanému ekologii p. uč. Szeterlakové nebo se v tělocvičně s p. uč. Davidovou seznámili s robotickými hračkami jako je BeeBot nebo SpheroBolt a vyzkoušeli si jejich ovládání. Nechyběly ani již tradiční aktivity zaměřené na ne příliš známé sporty jako slackline, discgolf, kroket nebo hookbruč.

Díky slunečnému počasí a pohodové atmosféře si svůj sváteční den žáci naplno užili, a to se svými kamarády v pohybu a na čerstvém vzduchu. Na závěr děti obdržely sladkou odměnu zakoupenou z fondu SRPŠ a příjemně unaveny vyrazily vstříc víkendu.

Děkujeme všem zúčastněným za bezvadný průběh celé akce, vyučujícím za přípravu atraktivních stanovišť a také žákům, kteří se na organizaci akce podíleli.

 

Za kabinet TV

p. uč. Jan Škapa a p. uč. Klos