Dějepis

09.09.2021
V rámci pokusného ověřování proměny výuky dějin 20. století v českých školách jsme zapojeni do projektu Dějepis+. Cílem projektu je posunout žáky od memorování vědomostí k osvojování postupů, jak kriticky pracovat přímo s jejich zdroji, přemýšlet nad historickými událostmi a souvislostmi. V neposlední řadě se žáci naučí pracovat s webovou aplikací HistoryLab.