Celostátní kole Olympiády v německém jazyce

04.06.2021
Ve středu 18. 5. 2021 proběhlo celostátní kolo Olympiády v jazyce německém, v letošním školním roce netradičně online. Naši školu v něm reprezentoval Michal Nechala z 9.A, který předtím zvítězil v okresním i krajském kole. Součástí soutěže bylo představení, odprezentování předem připravené prezentace a diskuse s porotou o tématech týkajících se prezentace.

Michal Nechala byl velmi úspěšný, když ve své kategorii obsadil skvělé 3. místo a stal se tak 3. nejlepším žákem základních škol v němčině v celé republice.

Děkujeme Michalovi za velmi poctivou a náročnou přípravu na všechna kola soutěže a za skvělou reprezentaci naší školy, našeho okresu i našeho kraje. Přejeme mu hodně úspěchů ve studiu na střední škole a v dalším životě!
 
Mgr. Renáta Holková