Beseda Obyvatelé lesa

09.11.2018
Besedu pod názvem Obyvatelé lesa, která proběhla ve ŠD dne 9. 11. 2018, si pro nás připravil pan lesník Hubert Bortlík z MS Hubert Hať. Pan Bortlík již několik let v podzimních měsících navštěvuje naši školní družinu a vede s dětmi besedu o lesních zvířátkách, jejich životě v přírodě a jejich přezimování. Vyprávěl dětem příběhy, které se skutečně v lese staly, upozornil děti, jak se chovat v případě pocitu ohrožení např. kanci. Přinesl na ukázku vycpaná zvířata, kožešiny, vábničky na srnky a jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned vyzkoušet. Vedly s p. Bortlíkem živou besedu a měly mnoho zajímavých dotazů, vyprávěly o svých zážitcích z lesa. Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší sběrači z každého oddělení, kteří sbírali žaludy a kaštany se svými rodiči během víkendových dnů. Děti dostaly malé věcné odměny. Dětem se beseda moc líbila.

V měsíci září, říjnu a listopadu sbíraly děti spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany a celkem pro revír nasbíraly cca 850 kg.

Pavlína Zmijová