Anglický jazyk pro rodiče a veřejnost

08.09.2021

Na základě zájmu rodičů a široké veřejnosti budou ve školním roce 2021/2022 na ZŠ A. Hrdličky pokračovat kurzy jazyka anglického pro začátečníky a pro pokročilé. Kurzy mohou probíhat za dodržení všech hygienických pravidel a prohlášení o bezinfekčnosti všech účastníků. Prosíme zájemce o některý z těchto kurzů, aby svůj závazný zájem potvrdili nejpozději do 24. 9. 2021 ZŘ Petře Trunkátové na tel. č. 596 946 013 nebo 774 302639. Začátek kurzu 7.10.2021.
 

Lektorka: Mgr. Petra Trunkátová

Maximální počet účastníků: 15

Místo konání: jazyková učebna AJ (I. pavilon, přízemí)

Čas konání: čtvrtek 16.00 – 16.45 (začátečníci), 17.00 – 17.45 (pokročilí)

Platba: složenkou, 50 Kč/ hod., výuka 8 kalendářních měsíců, říjen – květen,

cena kurzu - 1 400,- Kč / 28 vyučovacích hodin

 

Výukové materiály: T. Hutchinson – English for Life

T. Hutchinson – Project English

Project Grammar, Oxford Word Skills

doplňkové OUP a Cambridge materiály, CD, DVD, video

(materiály připravuje lektorka, není nutné si zajišťovat jakoukoliv učebnici)