Anglický jazyk pro rodiče a veřejnost

30.08.2022
               Na základě zájmu rodičů a široké veřejnosti budou ve školním roce 2022/2023 na ZŠ A. Hrdličky pokračovat kurzy jazyka anglického pro začátečníky a pro pokročilé. Prosíme zájemce o některý z těchto kurzů, aby svůj závazný zájem potvrdili nejpozději do 23. 9. 2022 ZŘ Petře Trunkátové na tel. č. 596 946 013 nebo 774 302639. Začátek kurzu 6. 10. 2022.
Lektorka: Mgr. Petra Trunkátová
 
Maximální počet účastníků: 15
 
Místo konání: jazyková učebna AJ (I. pavilon, přízemí)
 
 Čas konání: čtvrtek 16.00 – 16.45 (začátečníci), 17.00 – 17.45 (pokročilí)
 
Platba: složenkou, 60 Kč/ hod., výuka 8 kalendářních měsíců (říjen – květen)
 cena kurzu - 1 800,- Kč / 30 vyučovacích hodin
 
Výukové materiály: T. Hutchinson – English for Life
                                    T. Hutchinson – Project English
                                    Project Grammar, Oxford Word Skills
                                    doplňkové OUP a Cambridge materiály, CD, DVD, video
 (materiály připravuje lektorka, není nutné si zajišťovat jakoukoliv učebnici)